Algemene voorwaarden


Algemene verkoopsvoorwaarden/gebruiksvoorwaarden

De firma Solare Datensysteme stelt u, na uw registratie en na een interne controle, gratis een webruimte van 50Mbyte en e-mailadres ter beschikking die uitsluitend in het kader van het SolarLog systeem mag worden gebruikt. Op de website moet de SolarLog gerelateerde inhoud direct zichtbaar zijn. Uitbreidingen en aanpassingen van de toegeleverde website zijn privaat en mogen onder geen beding van commerciële aard zijn.
Het commercieel aanwenden van de website,  d.w.z. het gebruik ervan met de bedoeling financieel voordeel te halen,  is uitdrukkelijk verboden.

De firma Solare Datensysteme is niet verplicht de werking van de server van www.solarlog-home.eu  te garanderen en/of een foutloze werking te garanderen. Het gebruik van onze server is vrijwillig, gratis en er kunnen tengevolge geen schadevergoedingen van welke aard ook, worden bedingt.

De firma Solare Datensysteme is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de tentoongestelde sites op het www.solarlog-home.eu domein. De inhoud is de absolute verantwoordelijkheid van de in de registratie opgenomen persoon.

Door het registreren en het aanwenden van de site, stelt de gebruiker de online-banner van het SolarLog-systeem van de firma Solare Datensysteme vrij voor gebruik. De vermelde gegevens kunnen op andere sites worden vermeld. De gegevens worden niet aan derden meegedeeld zonder uitdrukkelijke mededeling van Solare Datensysteme. 

Alle inbreuken tegen de algemene verkoops- en gebruiksvoorwaarden zullen zonder uitzondering leiden tot het afsluiten van de website zonder enige berichtgeving hieromtrent.